Внасят законопроекта за изменение на Закона за устройство на територия

Внасят законопроекта за изменение на Закона за устройство на територия
Източник: БГНЕС

Внасят законопроекта за изменение на Закона за устройство на територия. Промените трябва да бъдат одобрени от Народното събрание.

В чл. 167 се правят следните изменения, като се създава нова ал. 4:

"(4) За издаване на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 , Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация."

Законопроектът за изменение на Закона за устройството на територията предвижда намаляване броя на документите на хартиен носител, които гражданите и бизнесът да представят пред Дирекцията за национален строителен контрол. Вече няма да бъде изисквано удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация, при кандидатстване за получаване на удостоверение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Чрез промените в нормативния документ се цели облекчаване на административните процедури и намаляване административната тежест, като това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.