Финансовото министерство понижи прогнозата си за икономическия растеж на България

Финансовото министерство понижи прогнозата си за икономическия растеж на България
Източник: iStock/Guliver

Българската икономика ще отбележи растеж от 3,4% през 2019 г. Това посочва Министерство на финансите в пролетната си макроикономическа прогноза, като стойността е по-ниска от заложената в есенната прогноза (3,7%). Причина за ревизията надолу е доста по-слабият ръст на световната и европейската икономики.

Очакванията за следващите три години също са понижени - на 3,3 процента спрямо 3,5 процента в предишния доклад.

Министерството на финансите ревизира рязко надолу прогнозите си за растеж на световната икономика през тази година до 3,5% (от 3,9% есенна прогноза) и на ЕС - до 1,5% (от 2,0%), като в същото време намали слабо и очакванията са световния и европейки растеж през 2020 година, съответно до 3,6% (от 3,75) и до 1,7% (от 1,8%).

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България се забави през миналата година до 3,1% в резултат на слабото представяне на износа. В същото време, вътрешното търсене отчете по-високо от очакваното нарастване, движено основно от частното потребление. През 2019 година се прогнозира реален растеж на БВП от 3,4%, като публичните инвестиции и износът ще имат основен принос за очакваното ускорение. Частното потребление ще продължи да отчита устойчиво развитие, но темпът ще се забави в сравнение с предходната година, предполага финансовото министерство.

Броят на заетите отбеляза слабо понижение от 0,1% през 2018-а година, дължащо се на намалението на заетите в селското стопанство. За 2019 година се очаква повишение на заетостта с 0,4%, като броят на заетите в индустрията и услугите се очаква да се повиши, но с по-нисък темп спрямо предходната година. Коефициентът на безработица ще се понижи до 4,6% (от 5,2% за 2018-а), което ще бъде съпроводено и с повишение на участието на трудоспособното население в работната сила. През 2019-а година се прогнозира нарастване на заплащането на труда със 7,8% (след 5,6% през 2018-а) в резултата на повишение както в обществения, така и в частния сектор в икономиката.

Растежът на потреблението ще се забави от 6,0% през миналата година до 4,6% през 2019-а и до 4,0% през 2020-а година. Износът на стоки и услуги обаче се очаква да нарасне през тази година с 1,8% (след понижение с 0,8% през 2018-а) и с 2,0% през 2020-а година, докато растежът на вноса ще се ускори от 3,7% през 2018-а до 5,0% през 2019-а година, преди да се забави до 3,3% през следващата година.

В пролетната прогноза се посочва, че средногодишната инфлация за 2018-а година е била от 2,6%, като се прогнозира тя да се забави до 1,8% през настоящата година, имайки предвид допусканията за очакваната динамика на международните цени на суровините и по-слабия от досега очаквания натиск за нарастването на производствените и потребителските цени през тази година.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.